Vertrouwenspersoon

De Algemene Ledenvergadering van 2016 heeft ingestemd met de aanstelling van Hennie Wiersma
tot vertrouwenspersoon van onze vereniging.

De vertrouwenspersoon kan door leden benaderd worden in situaties dat er behoefte is aan een
gesprek met iemand over een voorval bij de vereniging. Dit kan gaan over de wijze waarop men
benaderd of bejegend is door een bestuurslid, een trainer of een ander lid, tijdens een activiteit
van de vereniging(training ZC of RB), wedstrijd of andere activiteit door of namens de vereniging
georganiseerd.

maart 24, 2018