Bestuur ZVTB

Bestuur ZVTBEen vereniging heeft een bestuur nodig om alle zaken in goede banen te leiden. Ook komt het bestuur met nieuwe plannen die de toekomst van onze vereniging verzekeren en zo mogelijk verbeteren. Alle leden kunnen contact opnemen met het bestuur indien zij vragen, opmerkingen of ideeën hebben.

Minimaal eens per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en de plannen voor het komende seizoen worden gepresenteerd. Alle leden hebben op deze vergadering stemrecht en zij worden ook geacht hier gebruik van te maken.

Het emailadres is: secretariaat@zwemverenigingtenboer.nl

Het huidige bestuur van de ZVTB wordt gevormd door de volgende groep enthousiaste vrijwilligers:

Voorzitter Margriet Pasma IMGP4114 bewerkt
Penningmeester Melle Riemersma Melle
Secretaris Jetty Frankruijter Jetty
Algemeen bestuurslid Ingrid Huitsing  
Algemeen bestuurslid Anne-Linde Wiersema Anne-LindeWiersema