Lidmaatschap en contributie

Lid worden?
Gewoon doen!

Als je lid wilt worden van de Zwemvereniging Ten Boer dan heb je de volgende mogelijkheden:

Soort Contributie

Afdracht KNBRDcirca 9 euro

Lidmaatschap ZVTB (verplicht) 35,00 €*
Zwemclub zomertraining (mei t/m augustus) 50,00 €
Zwemclub wintertraining (september t/m april) 80,00 €
Leden jonger dan 12 jaar met startvergunning (voor deelname aan KNZB-wedstrijden) 15,20 €
Leden boven 12 jaar (voor deelname aan KNZB-wedstrijden) 45,65 €
Zwemclubleden zonder startnummer (afdracht KNZB) 14,50 €
Reddingsbrigade leden (afdracht KNBRD) 10,00 €
Reddingsbrigade (alleen ‘s zomers) 30,00 €
Deelname 4-kamp (per persoon) 4,00 €

* Voor huishoudens met meerdere leden geldt dat het lidmaatschap voor het eerste lid € 35 per jaar bedraagt en voor elk tweede, derde, .., lid het lidmaatschap € 30 per persoon per jaar bedraagt.
De bovenstaande bedragen zijn in euro’s en zijn vastgesteld naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van maart 2014. Genoemde bedragen gelden per 1-4-2013. Afdrachten aan de KNZB en KNBRD gelden per 1-1-2014.

Rekeningnummers

Regiobank NL 22 RBRB 0919 8640 23

Met de Zwemclub kan je meedoen als je in het bezit bent van zwemdiploma A. Met de Reddingsbrigade mag je meedoen als je zwemdiploma B hebt en als je 7 jaar of ouder bent.

Wij zijn verplicht om een bijdrage te betalen aan de bond voor iedere zwemmer. Dus als je een wijziging wilt doorgeven of je wilt je lidmaatschap stoppen dan willen we dat graag voor 1 januari weten, anders moeten we de bondskosten alsnog in rekening brengen. Let op: voor een KNZB-startnummer moet je voor 1 december actie ondernemen. Kom je van een andere vereniging en je wilt bij de ZVTB gaan zwemmen (of andersom) dan kan je een verzoek indienen voor een overschijving.

Voor alle aan- of afmeldingen, wijzigingen en vragen geldt dat je hiervoor uitsluitend bij het secretariaat terecht kan (dus niet via de trainers):

Secretariaat Zwemvereniging Ten Boer
t.a.v. J.C. Frankruiter

E-mail: secretariaat@zwemverenigingtenboer.nl