Zwemclub Informatie

KNZB informatie

Nieuwsbrieven

De Koninklijke Nederlandse Zwem Bond publiceert regelmatig allerlei informatie waarop je een email-abonnement kan nemen. Je blijft zodoende prima op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Nederlands zwemwereld.

Abonneren kan via de website van de KNZB.

 knzb

Team Manager

(Het softwarepakket waar we momenteel de leden- en tijdenregistratie mee uitvoeren)

Voor de naamstelling van de aan te leveren bestanden is door de KNZB een vaste standaard vastgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in inschrijfbestanden en uitslagbestanden. Deze zijn als volgt:

Uitslagbestanden:    jjjjj-mm-dd=Plaats-Naamwedstrijd.lxf
(Bijvoorbeeld 2007-01-15=Nieuwegein-nationalekampioenschappen.lxf)

Inschrijfbestanden:  jjjj-mm-dd=Verenigingsnaam-Naamwedstrijd.lxf
(Bijvoorbeeld 2007-01-15=zvknzb-nationalekampioenschappen.lxf)